Arhiva categorii: Articole Mediere

Home »  Articole Mediere

Ședința Consiliului de Mediere din data de 25.03.2015, transmisă online

On March 24, 2015, Posted by , In Articole Mediere, By , , With Comments Off on Ședința Consiliului de Mediere din data de 25.03.2015, transmisă online

În scopul asigurării transparenţei decizionale a CM, în baza acordului de principiu exprimat de membrii Consiliului în şedinţa din data de 20 martie 2015, lucrările şedinţei CM din data de 25.03.2015 vor putea fi urmărite online prin accesarea adresei de web www.cmediere.ro/live. Transmisia online se va realiza fără costuri pentru…

Ghid de Autorizare Mediatori

On May 14, 2013, Posted by , In Articole Mediere, By , With Comments Off on Ghid de Autorizare Mediatori

A. Acte necesare pentru emiterea hotărârii de autorizare, a autorizaţiei de funcţionare si a legitimatiei de mediator în vederea desfăşurării activităţii de mediere

Cerere de autorizare – original (Anexa 2), conform modelului din Anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2 se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/). Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

1) Act de identitate – copie (certificată „conform cu originalul’’)

2) Certificat de naştere – copie (certificată „conform cu originalul’’)

3) Certificat de căsătorie – copie, dacă este cazul (certificată „conform cu originalul’’)

4) Diplomă de licenţă/titlu de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – copie legalizată.

5) Documente care atestă pregătirea ca mediator – copie (certificată „conform cu originalul’’), după caz, astfel: